รายงานข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โปรแกรม Kid Watch

 

สาระดีๆ เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ตัวอย่างการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลิก

- ตัวอย่างการจัดทำแผน คลิก

- แบบสำรวจความต้องการของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลิก

- ประกาศการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลิก

- ตัวอย่างระเบียบข้อบังคับ คลิก

- คู่มือเสริมสร้างไอคิวและอีคิวเด็กสำหรับครู/พี่เลี้ยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลิก

 

คู่มือ Kid Watch
 
มุมแนะแนว
มุมพลศึกษา